Postignut dogovor o predlaganju zakona o izbornim jedinicama i broju mandata parlamenta FBiH

DF,SDA,SBB i SDP uz podršku Naše stranke postiglo je dogovor o tome da se Parlamentu FBiH predloži Zakon o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta FBiH.

“Predstavnici ovih pet stranaka su usaglasili tekst zakona koji je u potpunosti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te zadovoljava principe presude u predmetu Ljubić i u skladu je sa Izbornim zakonom BiH te preporukama Venecijanske komisije”, kazao je Elvir Karajbić, predstavnik kluba SDP-a u Parlamentu FBiH

Author :

2 thoughts on “Postignut dogovor o predlaganju zakona o izbornim jedinicama i broju mandata parlamenta FBiH

Comments are closed.